PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | 2019-09-17


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mohács Város Önkormányzata
az EFOP-3.9.2.-16-2017-00038
„Humán kapacitások fejlesztése
a Mohácsi járásban” pályázat keretén belül

pályázatot hirdet

mohácsi lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű,
legalább 2020-ig középiskolai tanulmányokat
folytató tanulók részére.

A pályázás feltételei:
1) 3,00 feletti tanulmányi eredmény
2) állandó mohácsi lakcím
3) a család 1 főre jutó havi jövedelm
nem éri el a 90.450 Ft-ot
4) sport vagy közösségi tevékenységben való részvétel
(sport, kulturális rendezvényeken, programokon,
versenyeken, tanulmányi versenyeken való részvétel)

Pályázni a Tourinform irodában beszerezhető
és a www.mohács.hu honlapról letölthető
pályázati kérelemmel lehet.

Beadási határidő: 2019. október 4. 16.00 óra

A kérelmek benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Tourinform iroda
(Széchenyi tér 1.)

A pályázatból való kizárást vonja maga után:
a) a pályázat hiányos vagy határidőn túli benyújtása
b) ha a pályázó a pályázatban kiírt
feltételeknek nem felel meg
Sikeres pályázás esetén az érintett tanulók 7 hónapon át havi 5.000-10.000 Ft támogatásban részesülnek a benyújtott pályázat értékelésének függvényében. 
A pályázat értékelése
a következő súlyozás szerint történik:
1. 1 főre jutó jövedelem
2. tanulmányi eredmény
3. közösségi tevékenység

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!