Kitüntetettjeink augusztus 20-án (IV.) | 2019-09-24


Kitüntetettjeink
augusztus 20-án (IV.)

(előző számunk folytatása)


Mohács Város Köznevelési
és Közművelődési Díja
Dr. Ferkov Jakab

1982-ben érettségizett a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban, majd 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem- és közművelődés-történet-szakos középiskolai tanári, 1998-ban pedig etnográfusi diplomát. 2014-ben, „A baranyai horvátok közművelődés-története a dualizmus korában” címmel írt és sikeresen megvédett szakdolgozatáért doktori címmel jutalmazták.
1998-ban állt munkába a Kanizsai Dorottya Múzeumban, 2000-től pedig ő irányította az intézmény működését. Munkájának köszönhetően, a látogató közönség nagy megelégedésére számos helyi, valamint más hazai és külföldi kiállítás valósult meg a múzeumban. Szakmai munkájában nagy kihívást jelentett a 2012-ben sikeres DDOP-s pályázat segítségével az új múzeum megépítése. Szaktanácsaival a pályázat kidolgozását és az új épület megtervezését egyaránt segítette. Figyelemmel kísérte a létesítmény építését, majd az átadást követően szervezte az átköltözést. Az ő tervei alapján és vezetésével került közönség elé a „Kultúrák találkozása a mohácsi Dunánál” című állandó kiállítás. E nagy volumenű munkát követően is folyamatos pályázati tevékenységüknek köszönhetően tökéletesítik a gyűjteményt és öregbítik a múzeum jó hírét, mely elnyerte a magyarországi horvát, szerb és szlovén kisebbség bázismúzeuma státuszt, ezért országos jogkörrel rendelkezik.
Munkásságát minden esetben a helyi hagyományok és a népi kultúra kincseinek megőrzése inspirálta. Folyamatosan kutatta és kutatja az itt élő nemzetiségek és mohácsi emberek életét. Kutatási eredményeit számos magyar és horvát nyelven megjelenő publikációja őrzi.
Több évtizeden keresztül tartó eredményes szakmai munkáját 2015-ben a Magyar Néprajzi Társaság által adományozott Pro Ethnographia Minoritatum-emlékéremmel, 2017-ben pedig Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el.
A múltbéli örökségünk megismerése és az utódainknak történő átadása nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy kulturális értékeink a következő évszázadokra is átörökíthetők legyenek. Ezen örökség átadásában dr. Ferkov Jakab munkássága példaértékű. 

Mohács Város Egészségügyi Díja
Dr. Agg Zoltán

1948-ban született Pécsett. Édesapját a Mohácsi Kórház Szemészeti Osztályvezetőjének nevezték ki, így került a család Mohácsra. 1954-ben édesanyja azt mondta neki, hogy „Ha jól tanulsz, akkor lehetsz még a Csúcs Laci bácsi inasa…”. 1967-ben érettségizett a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban, majd a Pécsi Tudományegyetemen 1973. szeptember 15-én avatták doktorrá. Másnap már a Mohácsi Kórház Szülészeti osztályán dolgozott. Nős, egy fia született. 1978-ban szakvizsgázott, majd 1980-81-ben a Debreceni Klinika Intenzív szülőszobáján vett részt két továbbképzésen. Azóta is a fájdalommentes, kíméletes szüléslevezetés híve. 45 éve van a pályán, generációk születtek a kezei alatt. Rengeteget tanult Dr. Csúcs Lászlótól, Dr. Pereszlényi Lászlótól és Dr. Hergenrőder Antaltól. Általános iskolai barátja Dr. Döbrössi László, akivel 45 évet dolgoztak együtt a Szülészeti osztályon.
2010. november 10-én szűnt meg közalkalmazotti jogviszonya, de a következő naptól ugyanolyan lelkesedéssel, szakma iránti szeretettel, betegek iránti empátiával folytatta a mai napig szeretett munkáját. Élete nagy részét a szülészeti osztályon töltötte, sok szabadidőt áldozott fel, de ha újra kezdhetné, ugyanezt a hivatást választaná. Nagy örömmel tölti el, hogy édesanyja 65 évvel ezelőtti jó tanácsa beigazolódott és valóra vált. Önkormányzati elismerését több évtizedes, példaértékű, odaadó, hűséges munkájáért, emberségéért érdemelte ki, s mindazon tevékenységéért, amellyel hozzájárult a Mohácsi Kórház Szülészeti Osztályának fennmaradásához.

Mohács Város Sport Díja
Az MVTE férfi labdarúgócsapata

Az együttes tagjai, edzői, segítői: Kolep Gyula, Bauer Ferenc, Rott Antal, Harmatos József, Dr. Fenyvesi Jenő, Gyévai István, Pásztor Sándor, Engert Antal, Varju István, Szenner Mátyás, Balogh József, Gyimesi Gyula, Dárdai Lajos, Komli József, Papsity Zoltán, Rott Ferenc, Pártényi Antal, Alsóvölgyi István, Budovinszky Róbert, Peterke András, Székely Dezső, Kővári Csaba, Perjési Károly, Lőrincz István, Hancz László, Hell Zoltán, Bencsik Vilmos, Keipl János, Grain László, Kiss László, Kovács Bálint, Farkas Béla, Schwarzkopf Bálint, Bán László, Szendrő Csaba, Alrutz Ferenc, Szloboda József, Fioch Ferenc, Keipl János.

A csapat 1979. június 25-én Nagyatádon játszott izgalmas mérkőzést a Balatonfűzfő együttese ellen. A negyven évvel ezelőtti találkozót Pártényi Antal góljával 1:0-ra a Mohács-Véménd nyerte meg, s ezzel a győzelemmel – szintet lépve – az NB II-be jutott. Az akkori futballrajongók szeretetét jól mutatja, hogy városunkból és környékéről több autókonvojban mintegy ezer(!) szurkoló utazott várakozásokkal telve a mérkőzésre. A csapatot nem csak a mohácsiak, illetve a véméndiek, hanem az egész térség magáénak érezte. Az MVTE ezt követően éveken át stabilan az NBII középmezőnyében maradt, egy-egy meccsére jellemzően 3-4.000 néző látogatott ki. Kiemelkedő eredményeik között említendő, hogy az akkori Magyar Népköztársasági Kupában (ez volt a mai Magyar Kupa elődje – a szerk.) a legendásan szervezett és erős győri Rába ETO-t 1:0-ra meg tudták verni.

Az Év Rendőre díj
Kun István címzetes rrendőt főtörzszászlós

Évek óta magas színvonalon, lojalitással, érdeklődéssel, kiválóan végzi munkáját bűnügyi technikusként és nyomozóként. Munkáját precízen hajtja végre, melyet a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatósága szintén elismer. Szakmai előnye, hogy nem kizárólag bűnügyi technikusként, hanem nyomozóként is a legjobbak közé tartozik. Szabadidejében is önként vállal akciókban való részvételt. A Bűnügyi Osztály biztos pontja felderítések és nyomozások tekintetében. Kollégái bármilyen élethelyzetben számíthatnak rá, szakmai tapasztalatával tekintélyt vívott ki magának, így kisebb csoportok irányításával is meg lehet bízni. Határozottsága a helyszíneken és taktikai szempontból ugyancsak előnyt jelent számára, mely miatt számtalan esetben sikeresen derített fel bűnügyeket. Jelleme, szakmai tapasztalata, hely- és személyismerete nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy a legtöbb bűncselekményt az ő közreműködésével derítette fel és bizonyította az elkövetőkre a rendőrség.

Az Év Vízirendőre díj
Szabó Roland címzetes rendőr főtörzsőrmester

1977-ben született Mohácson. Az érettségi vizsgát követően a felvételt nyert a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolába. A rendőri képzettség megszerzését követően 2001. július 1-jétől kinevezték rendőr őrmesterré, a Mohácsi Vízirendészeti Őrsön motorcsónakvezetői beosztásba került. Munkája elismeréseként 2007. szeptember 1-jétől magasabb, hajóvezető beosztásba került, majd 2008. január 1-jétől hajóvizsgálói munkakörbe helyezték át. Azóta fő feladata a Schengeni övezetbe be-kilépő hajók vízirendészeti ellenőrzése. 
Munkaköréből adódóan gyakran kerül kapcsolatba külföldi állampolgárokkal, intézkedéseire kulturáltság, empátia jellemző. Magatartásával sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül probléma nem merült fel. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki, az őrs állományába hamar beilleszkedett. Parancsnokaival szemben udvarias, tisztelettudó. A rendőri pályát élethivatásként választotta. A szolgálatban eltöltött idő alatt a hajózáshoz köthető elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt elsajátította. Szolgálati feladatait – elméleti ismereteihez és gyakorlati tapasztalataihoz mérten – pontosan, folyamatosan, kiegyensúlyozottan, nagy körültekintéssel, a törvényesség szem előtt tartásával valósítja meg. Minden esetben törekszik a számára felmerülő új információk feldolgozására, megismerésére. Szakmai tevékenységével, tapasztalatával, helyismeretével a fiatal állománynak példát mutat. 

Az Év Tűzoltója díj
ifj. Berényi Imre

Berényi Imre tűzoltó főhadnagy második generációs tűzoltó. Édesapja nyomdokaiba lépve 2010. november 8-án szerelt fel tűzoltónak. Az alapfokú szakmai tanulmányok befejezését követően beosztottként kezdte meg munkáját és előljárói már szolgálati ideje legelején látták, hogy egy sokra hivatott tűzoltóval bővült a parancsnokság állománya.
Rátermettsége alapján középfokú szakmai képzésre került beikolázásra melynek elvégzését követően szerparancsnoki beosztásba került kinevezésre. Munkáját ebben a státuszban is a magas szintű felelősségtudatosság és szakmaiság jellemezte. Segítségére, magasfokú szakmaiságára nem csak a beosztottak, de előljárói is bizton számíthattak.
Elhivatottságának legfontosabb bizonyítéka volt, mikor a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött tanulmányi szerződés segítségével felsőfokú szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tűzvédelmi- és mentésirányítási szakát kiemelkedő eredménnyel abszolválta, majd kérésének megfelelően a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon szolgálatparancsnoki beosztásban kezdthette meg újra a tűzoltói munkát.
Beosztottjai fiatal kora ellenére is hamar elfogadták, mint vezetőt és ő ezt a beosztottjaiért történő kiállással viszonozta, viszonozza.
Irányítása alatt a szolgálati csoport tagjai folyamatos szakmai fejlődése tapasztalható. Berényi Imre tűzoltó főhadnagy nem csak a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon, de megyei és országos szinten is kivívta az elöljárók és a bajtársak figyelmét, elismerését.
2014. óta oszlopos tagja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt alakult HUNOR Mentőszervezetnek. A HUNOR városi kutató- és mentőcsapat a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátására, az elsőként beavatkozók megerősítésére szolgál, külföldön pedig Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapataként végzi tevékenységét. A mentőszervezet tagjaként Berényi Imre már több külföldi gyakorlaton is részt vett, a mentőszervezetben megszerzett szakmai ismereteit folyamatosan megosztja a mohácsi tűzoltókkal is. 2019-ben tagja volt a mentőszervezet csapatának az évenként Belgiumban megrendezésre kerülő GRIMPDAY elnevezésű kötéltechnikai mentőversenyen, ahol az igen előkelő 2. helyezést érték el.
Berényi Imre igen aktív sportember is. Nem csak a magánéletben, de a Belügyminisztérium és a katasztrófavédelmi szervek által meghirdetett sportversenyeken is gyakran részt vesz és az elért sikerekkel öregbíti a megyei és a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hírnevét. A vezetésével felkészülő mohácsi sportcsapat idén megnyerte a megyei tűzoltósport-versenyt, majd a megyei válogatott tagjaként csapatban első, egyéniben pedig harmadik helyezést ért el az országos tűzoltósport-versenyen is.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2019-10-17 - 2020-03-19
Előadások ősztől: már vásárolható színházbérlet!
2020-01-01 - 2020-12-31
Útjára indult a Mohácsi Polgári Szalon
2020-02-16 - 2020-02-24
Előzetesek...
2020-02-17 - 2020-02-22
Közlemény a hétvégére tervezett Retro Fesztiválról
2020-02-19 - 2020-02-19
Új elképzelések II. Lajos halálával kapcsolatban (előadás)
2020-02-20 - 2020-02-25
BUSÓJÁRÁS 2020 (teljes, részletes program)
2020-02-22 - 2020-02-23
Közeleg a Magyar bál...
2020-03-08 - 2020-03-08
Tamások jönnek…

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!