BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. | 2020-09-22


BURSA HUNGARICA
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ-
PÁLYÁZAT 2021.

Mohács Város Önkormányzata 66/2020. (IX. 9.) sz. határozatával csatlakozott a 2021. évi pályázathoz és a Mohácson állandó lakcímmel rendelkező jogosultak részére a pályázatot kiírja. A pályázati kiírás elérhető a http://www.emet.gov.hu vagy a www.kormany.hu honlapokon.

Ezeken minden információ rendelkezésre áll a pályázati feltételekről és egyéb tudnivalókról. Ezeket javasoljuk alaposan áttekinteni.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál (Tourinform iroda) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének
és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Erre várhatóan 2020. október 1-jét követően lesz lehetőség. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

„A” típusú pályázat:
akik már jelenleg is felsőfokú képzés hallgatói (a pályázathoz a 2020/2021 tanév első félévéről rendelkeznek eredeti hallgatói jogviszony-igazolással). Támogatásuk időtartama: 10 hónap, azaz két, egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022-es tanév első féléve).

„B” típusú pályázat: akik még nem nyertek felvételt felsőfokú intézménybe (tanulmányaikat a felsőfokú intézményben 2021. szeptemberében kezdik meg) Támogatásuk időtartama: 3 x 10 hónap, azaz hat, egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. és a 2023/2024-es tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat:
a) a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi, nettó jövedelméről

„B” típusú pályázat: a) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi, nettó jövedelméről

(A „B” típusú pályázók több felsőfokú intézményt is megjelölhetnek, de felvételük után tájékoztatniuk kell az alapkezelőt arról, hogy hova nyertek felvételt és nyilatkozni arról, hogy korábban nem nyertek felvételt felsőfokú intézménybe. Ez részletesen benne van a pályázati kiírásban.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-10-09 - 2020-10-31
Nyit a Szalon...
2020-10-12 - 2021-03-23
Még kapható néhány színházbérlet!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!