Már igényelhető a szociális célú tűzifa | 2020-09-28


Jövő hétfőtől igényelhető
a szociális célú tűzifa

Az igényeket október 5-étől 31-éig a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani (Eötvös utca 6.). Egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg a támogatás. Az egy főre jutó havi jövedelemnek családban 42.750 Ft alatt, egyedül élőnél 57.000 Ft alatt kell lennie. (Ettől eltérni a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjainak javaslata alapján lehet.)

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) A kereső családtag(ok)nak a kérelem benyújtását megelőző havi, nettó jövedelméről szóló igazolás (pl. munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET). 2) Nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata. 3) Rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rehabilitációs járadékban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankkivonat másolata. 4) Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi igazolás a munkaügyi központtól. 5) Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat és igazolás a munkaügyi központtól, hogy ellátásban nem részesül. 6) Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleg igazolás az árvaellátásról. 7) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása. 8) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 9) Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata vagy nyilatkozat). 10) A kérelmező, valamint a többi hozzátartozó személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája (fénymásolat).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-10-09 - 2020-10-31
Nyit a Szalon...
2020-10-12 - 2021-03-23
Még kapható néhány színházbérlet!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!