171 éve történt… | 2020-10-12


171 éve történt…

Harmadik éve már, hogy a Mohácsi Polgárok Olvasóköre a köri épület udvarán létesített emlékfalnál tiszteleg az aradi tizenhármak, s az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hős áldozatai előtt. Október 6-án este ötvenen voltak ott, hogy együtt hajtsanak fejet történelmünk ezen évfordulóján. A Himnusz közös eléneklése után Kuti Szilárd szavalta el Tompa Mihály: A madár fiaihoz című, 1852-es versét, majd a köri dalárda és citerazenekar szintén az aradi tizenhármak emlékére született népdalokat adott elő. A több mint 170 évvel ezelőtt történteket elemezve Szűcs László, a kör alelnöke arra jutott: az akkori Magyarország elhibázott nemzetiségi politikája egyértelmű oka volt a harc elvesztésének.

– A magyar nemesség és a hozzájuk csatlakozók oly erővel törekedtek a szabadságra, a függetlenségre, hogy teljesen elfelejtkeztek a közel ezer éve velünk élő nemzetiségekről – jegyezte meg, kifejtve, hogy ez a téves hozzáállás idővel Habsburg-pártivá tett olyanokat is e népek képviselői közül, akikről ez korábban elképzelhetetlen volt. Azóta minden érintett felismerte: békében jobb élni, mint háborúban, s Mohács különösen jó példa a világ előtt a más nyelvű, vallású, szokású népek békés egymás mellett élésére.

A főhajtáson Pávkovics Gábor arról beszélt: a mohácsi csata évfordulóján mindig tragédiát, vesztes ütközetet emlegetünk – ám ő más szemszögből tekint történelmünk e sorsfordulójára. Mégpedig abból – hallhattuk újdonsült polgármesterünktől –, hogy több nemzet fiai voltak képesek összefogni egy nemes ügyért. A hazáért, a kereszténység védelmében is kiálló hősök együttes küzdelmére, összefogására való emlékezés igenis ünnep kell, hogy legyen! – mondta, hozzátéve: bár október 6. nemzeti gyásznap néhány éve, ha hasonló okokból a hazaszeretet ünnepeként tudjuk a felnövekvő generációk számára hagyományozni az erről való emlékezést, ennek a hazának lesz jövője!

Az eseményt záró koszorúzás és mécsesgyújtás előtt Csordás László idézte fel az aradi tizenhármak utolsó, a kivégzésük előtt papírra vetett és a nemzet emlékezetében megmaradt gondolatait. A vendég úgy vélte: valamennyien kivételes emberi nagyságról, erkölcsi tartásról, haza- és szabadságszeretetről tettek tanúbizonyságot a haláluk előtti pillanatokban is. Maradjon örök a példájuk!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-10-09 - 2020-10-31
Nyit a Szalon...
2020-10-12 - 2021-03-23
Még kapható néhány színházbérlet!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!