KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS | 2019-09-10


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A mohácsi Török-Magyar Baráti Kör Szervezőbizottsága nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bármilyen módon segítették vagy cselekvő részesei voltak a mohácsi csata tiszteletére megrendezett „Tomori Kardja” elnevezésű váltóversenyünk eredményes megvalósításának.

Mint ismeretes, ezzel  egy régi cserkészhagyományt  újítottunk fel azért, hogy városunk ifjúságát – az általános iskolák felső tagozatos tanulóit és a gimnázium  VII-VIII. osztályos diákjait – fokozatosan bevonjuk a csata közeledő jubileumi, 2026-ban tartandó, 500. évfordulójának méltó és cselekvő megünneplésébe.

Hisszük  ugyanis, hogy a most beindított és 2026-tal záródó versenysorozat, továbbá annak esetleges kiszélesítése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy fiataljaink jobban megismerjék a városunk és hazánk történetének is e meghatározó eseményét, emellett az elesett hősök iránti tisztelet segíti nemzettudatuk erősödését és a haza, továbbá a város iránti elkötelezettségüket.
Ennek szellemében  mondunk köszönetet a Mohácsi Városvédő és Városszépítő Egyesületnek, Mohács és Sátorhely Önkormányzatának és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának, amelyek jelentős anyagi hozzájárulása biztosította a nemes célok megvalósítását.

Külön köszönetünket fejezzük ki azon oktatási intézményeknek – Széchenyi, Boldog Gizella, Kisfaludy Gimnázium, Park Utcai és Brodarics Általános Iskola –, melyek  az iskolakezdés előtti zsúfolt napok ellenére is vállalták a részvételt,  külön kiemelve a versenyző gyerekeiket, akik a 34 ºC-os hőség ellenére kivétel nélkül végigfutották a távot, lelkes tanáraik és szüleik buzdításától kísérve. Köszönetünket tolmácsoljuk baráti körünk zömében nyugdíjas tagjainak is, akik a váltóhelyeken a rekkenő hőség dacára ellenőrként, hűsítőkkel szolgálták ki a futásban megfáradt, beérkező fiatalokat és egyként szurkoltak minden iskolának. A Városi Polgárőrségnek és a Rendőrségnek, melyek jelenlétükkel biztosították a verseny zavartalan lebonyolítását. Köszönettel tartozunk Havasi István  tagtársunknak, aki a melegben nélkülözhetetlen frissítő vizet biztosította minden versenyzőnek. Végül, de nem  utolsósorban itt szeretnénk köszönetet mondani Páli Gábor és Páli Attila népi iparművész kovácsoknak, akik nagyvonalúan,  igen kedvezményes áron készítették el nekünk többfordulós versenyünk vándordíját, a művészien megformált és komoly értéket  képviselő „Tomori kardját”. Továbbá Bosnyák Mihály, ismert grafikusművészünk külön erre a versenysorozatra elkészített, szimbólumokat hordozó okleveleit és emléklapjait, amit a város iránti elköteleződéséből fakadóan térítésmentesen bocsájtott rendelkezésünkre.

Hisszük, hogy a jubileumhoz közeledve a verseny népszerűsége nő, s a „Tomori Kardja” váltóverseny a rendezvény egyre nagyobb tömegeket megmozgató, üde színfoltjává válik!

Mohács, 2019. szeptember 1.


Nagy Kálmán
Lőrincz Árpád
Agárdi Aranka
Nyúl László

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2019-10-17 - 2020-03-19
Előadások ősztől: már vásárolható színházbérlet!
2020-01-01 - 2020-12-31
Útjára indult a Mohácsi Polgári Szalon
2020-02-16 - 2020-02-24
Előzetesek...
2020-02-17 - 2020-02-22
Közlemény a hétvégére tervezett Retro Fesztiválról
2020-02-19 - 2020-02-19
Új elképzelések II. Lajos halálával kapcsolatban (előadás)
2020-02-20 - 2020-02-25
BUSÓJÁRÁS 2020 (teljes, részletes program)
2020-02-22 - 2020-02-23
Közeleg a Magyar bál...
2020-03-08 - 2020-03-08
Tamások jönnek…

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!