Városi kitüntetések augusztus 20-án (II.) | 2019-09-10


Városi kitüntetettjeink
augusztus 20-án (II.)

(előző számunk folytatása)

Mohács Város Tisztelete Jeléül kitüntető díj
Horesnyi Mónika

Díjazottunk 1987-ben kapta meg Pécsett zongora- és szolfézstanári diplomáját. Ekkor már rendelkezett tanítási gyakorlattal, mert 1986 novemberétől félállásban tanított a Mohácsi Zeneiskolában, majd a diploma megszerzését követően már főállásban dolgozott az intézményben. Emellett 1989-90-ben, két évig a Kodály Zoltán Gimnáziumban is tanított zongorát, Kertész Attila meghívására. Horesnyi Mónika immár 33 éve oktatja Mohácson a zongorázni vágyó gyerekeket. A tanárnő szakmai tudása, kedves személyisége, végtelen türelme, pedagógiai rátermettsége nagyon sok fiatal számára tette a zene, a művészetek szeretetét, az együttmuzsikálás örömét mindennapi életük részévé. Vannak, akik már évekkel korábban jelzik felvételi szándékukat Horesnyi Mónika tanszakára, hogy biztosan tőle tanulhassanak, sorban állás van egy-két megüresedett helyért. Zongorista növendékei számos megyei, regionális, országos versenyen, fesztiválon, fellépésen öregbítették városunk és a Zeneiskola hírnevét. Marx Eszter növendékével 2012-ben az Országos négykezes és kétzongorás versenyen III. díjat nyertek. Szolfézstanárként több növendékét is sikeresen készítette fel egyetemi felvételi vizsgájára.
A kezdetektől jelentős részét képezte zenetanári munkájának a zongorakíséretes, korrepetíciós tevékenység. Pályája során mindig kiemelt helyet foglalt el a növendékek kísérete, helyi rendezvényeken, megyei találkozókon, területi, országos és nemzetközi versenyeken, felvételi meghallgatásokon, kurzusokon. Magas szintű művészeti tevékenységét számtalanszor ismerte el a zsűri korrepetitori különdíjjal. A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek országos és nemzetközi sikerei az ő közreműködése nélkül nem jöhettek volna létre. 
Gyorsan felfigyeltek rá a helyi kórusvezetők, szólisták, Mohácsról elszármazott művészek is rendszeresen kérték és kérik fel zongorán való közreműködésre. 
A Városi Bartók Béla Vegyeskart rendszeresen kíséri helyi rendezvényeken és a sok meghívásnak eleget téve, bárhol az országban és külföldön egyaránt. A kórus 30 éves jubileumának alkalmából megjelentetett CD-felvételen szintén közreműködött 2007-ben, Hoppál Péter karnagy vezényletével. Egy rövid átmeneti időszakra a kórus irányítását is átvállalta. 
A Park Utcai Általános Iskola Kicsinyek kórusával versenyeken, vendégszerepléseken vett részt, Olaszországba és Bécsbe ugyancsak eljutott. Az iskola ének-zene tagozata „ÖRÖKÖS TAG” címmel jutalmazta a rendszeres kóruskíséretért és a dalok hangszereléséért.
A Német Önkormányzat támogatásával alakult Singende Quelle kórusnak is rendszeres kísérője, sőt, 6 éve a kórus karnagya is. Hagyományápoló rendezvények, városi és környékbeli rendezvények rendszeres fellépői. 
A Mohácsról és a környékről elszármazott művészeket egyaránt rendszeresen kísérte önálló esteken, fellépéseken, például Inhoff Edét, a Magyar Állami Operaház szólótrombitását, Sümegi Esztert, Sárkány Kázmért és Horváth Istvánt, az Operaház művészeit. 
Horesnyi Mónika szakmai és pedagógiai munkája egybefonódott Mohács város kulturális életével. Művészetoktatásával példát mutat minden pedagógus és diák számára, a zenekedvelők, tanítványok sokasága kapta és kapja meg általa a személyiségfejlődéshez, műveltséghez, boldogsághoz szükséges zenei muníciót.

Zátonyi Zita

Az érettségit követően gyermek-könyvtárosként kezdte pályáját. Könyvtári foglalkozásokat, vetélkedőket szervezett, könyvtári irodalmi színpadot hozott létre és vezetett, a szó szoros értelmében otthonossá varázsolta a gyermekkönyvtárat. Az óvónői diploma megszerzését követően 5 évig Szebényben dolgozott, majd népművelő lett és ilyen minőségében Lánycsókon, majd Majson dolgozott. Az 1980-as években az elsők között volt, akik felélesztették a Népfőiskolákat, borversenyeket és színházbérletes előadásokat szervezett, innovatív rendezvényei, fórumai rendre telt házat vonzottak a lánycsóki Népházba. Az általa létrehozott nyugdíjasklub 70 tagot számlált. A falut bemutató „Lánycsóki Információs Füzet” című kiadványhoz anyagot gyűjtött, megszerkesztette és kiadatta azt. A kábeltévé részére riportokat készített közismert politikusokkal, művészekkel és más, ismert személyiségekkel. Megyei közgyűlési képviselőként az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként az egész megyében kultúraközvetítő tevékenységet végzett 8 éven át. Ezalatt sokat tett az amatőr művészeti mozgalomért, a civil kulturális szervezetekért és a népművelők elismertségéért. Kezdeményezésére került létrehozásra egy Megyei Kulturális Bizottsági Elismerő Díj, melyet elnöksége alatt 38 alkalommal adtak át művészeknek, civil szervezeteknek, elsősorban szűkebb hazájában, a mohácsi kistérségben. Szintén ő hozta létre a Koltai Péter Díjat, mely rangos elismerés az általános és középiskolai diákok teljesítményének jutalmazására.
 
Elnöke volt a Mohácsi Kisegítő Iskola Iskolaszékének, kuratóriumi tagja volt a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak, közreműködött Baranya megye kulturális fejlesztési koncepciója kidolgozásában. Több civil szervezetben is tevékenykedett, illetve tevékenykedik: Faluháló Egyesület, Együtt Európáért Egyesület, Pécs-Baranyai Népművelők Egyesülete, Napsugár Nőklub Egyesület. Utóbbit ő alapította 20 éve és azóta is vezeti. A szervezet sokat tesz a hátrányos helyzetű gyermekekért, idősekért és nőkért, emellett különböző karitatív és kulturális rendezvényeket szervez. 13 éven keresztül szervezte a „Karácsonyi Gyermekmosoly”-t, melynek keretében szintén Mohács és térsége hátrányos helyzetű gyermekeit támogatta. Létrehozta az „Ezüstkarkötő Díjat” (mottó: „Nők adjuk, Nőknek, Nőnapon”), olyan hölgyek munkájának elismeréséül, akik hosszútávon, aktívan és sikeresen tevékenykedtek a közéletben. Munkája elismeréseként 2003-ban megkapta a Nők a Közéletért Baranyában Díjat. Zátonyi Zitát 40 éves áldozatkész kultúraközvetítő munkásságáért, szűkebb térsége (és egész Baranya megye) érdekében kifejtett közművelődési tevékenységéért, valamint a humánus emberi értékek közvetítésében kifejtett tevékenységének elismeréséért javasolták e kitüntetésre. (folytatjuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2019-10-17 - 2020-03-19
Előadások ősztől: már vásárolható színházbérlet!
2020-01-01 - 2020-12-31
Útjára indult a Mohácsi Polgári Szalon
2020-02-16 - 2020-02-24
Előzetesek...
2020-02-17 - 2020-02-22
Közlemény a hétvégére tervezett Retro Fesztiválról
2020-02-19 - 2020-02-19
Új elképzelések II. Lajos halálával kapcsolatban (előadás)
2020-02-20 - 2020-02-25
BUSÓJÁRÁS 2020 (teljes, részletes program)
2020-02-22 - 2020-02-23
Közeleg a Magyar bál...
2020-03-08 - 2020-03-08
Tamások jönnek…

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!