Szakbizottságokat igen, alpolgármestereket nem „sikerült” választani a múlt heti képviselő-testületi ülésen: folytatás 29-én | 2019-11-27


Szakbizottságokat igen,
alpolgármestereket nem „sikerült”
választani a múlt heti
testületi ülésen: folytatás 29-én

Számos fontos napirendet tárgyalt november 21-én képviselő-testületünk: a nyilvánosság előtt zajló döntéshozatalt változatlanul nem a „béke és barátság” légköre jellemzi.

Elsőként a Mohács-szigeti Településrészi Önkormányzat pár hete megválasztott új képviselőire irányult a figyelem a múlt csütörtöki testületi ülésen: Fokiné Horváth Henriett és Tatai Tibor ezúton tett esküt a választmány és a megjelentek előtt, s kezdi meg munkáját a helyhatósági választásokon pár hete már mandátumot szerző Szurcsikné Fábián Gyöngyi oldalán a részönkormányzat tagjaként.

A folytatásban alpolgármestereket igyekezett választani a grémium, ám a próbálkozás nem járt sikerrel. Csorbai Ferenc jelöltje, Dr. Szigeti József orvos – az ez alkalommal megtartott titkos voksoláson – nem kapott elegendő számú szavazatot, így nem nyerte el e tisztséget. A testületi többséget alkotó Fidesz-KDNP-s elöljárók Pávkovics Gábort ajánlották volna e posztra, ám mivel a két alpolgármester személyéről egy időben kell dönteni, így az őt érintő szavazás okafogyottá vált. Folytatás egy hét múlva: kérdés, Csorbai Ferenc új(?) jelöltje  kap-e elegendő támogatást a választmánytól. Mert azt nem nehéz megjósolni, hogy Pávkovics Gábornak egy hét múlva bizalmat szavaznak többségben lévő párttársai, ha döntéshozatalra kerül a sor.

A történtek miatt sajnálkozását fejezte ki Csorbai Ferenc, mondván, Dr. Szigeti József mohácsi lakos, köztiszteletben álló személy, orvos, aki méltóképpen képviselte volna Mohács érdekeit, s annak nehéz helyzetben lévő egészségügyét is. E megállapítására Dr. Csizmadia Csaba úgy reagált: Dr. Szigeti József meg sem jelent, hogyan tett volna esküt alpolgármesterként, ami elengedhetetlen része a beiktatásának? Csorbai Ferenc válaszában elmondta: nevezett előre jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen.

A grémium munkáját segítő, a döntéselőkészítésben nélkülözhetetlen szerepet betöltő szakbizottságok tagjainak megválasztása gördülékenyen, az előzetes egyeztetéseknek köszönhetően zökkenőmentesen zajlott. 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnök: Dr. Csizmadia Csaba
elnökhelyettes: Bognár Sándor
tagok: Jaksics György, Szurcsikné Fábián Gyöngyi
külsős tagok: Schäffer Róbert, Auth Anita, Skobrák Tibor

Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök: Bogos Tünde
elnökhelyettes: Bertanicz Vilmosné
tagok: Szurcsikné Fábián Gyöngyi, Wébel Zsolt
külsős tagok: Varga Veronika, Engert Ferenc
(kórházunk gazdasági igazgatója – a szerk.),
Dr. Szigeti József

Kulturális, Oktatási és Sportbizottság
elnök: Földváriné Wiszt Zsuzsanna
elnökhelyettes: Kovács László
tagok: Bogos Tünde, Király András
külsős tagok: Csollákné Takács Lívia,
Huth Árpád, Dr. Bognár Ivett

A téma kapcsán Csorbai Ferenc annyi kiegészítést tett: indítványozni fogja egy negyedik, turisztikai és idegenfogalmi bizottság létrehozását is. E téma részletei a következő testületi ülésre önálló előterjesztés formájában kerülnek a városvezetés elé.
E többszáz éves, nagymúltú történelmi város idegenforgalmában rejlő értékeket jobban ki kellene aknázni – mondta indoklásul, hozzátéve: az ágazat érintett szereplőinek bevonásával alaposabban meg kell majd vizsgálni, hogy milyen eszközökkel lehetne idecsábítani és pár napra itt is tartani a turistákat. Mindennek markánsabban kell majd megmutatkozni a város bevételeiben is – hangzott el.

A tanácskozáson megjelent külsős bizottsági tagok eskütétele után ismét Dr. Csizmadia Csaba kért szót:
Kérjük a polgármester urat, minél előbb gondoskodjon arról, hogy a mostani üléstől távolmaradó külsős bizottsági tagok is mielőbb tegyenek esküt a képviselő-testület előtt. Ennek hiányában ugyanis sem a bizottság munkájába, sem annak döntéshozatalába nem tudnak bekapcsolódni.
Az indítványra Dr. Kovács Mirella jegyző úgy reagált: a most meg nem jelent bizottsági tagoknak a törvény szerint szintén a testület előtt kell esküt tenniük. Két lehetőség van: vagy – kizárólag emiatt – össze kell hívni egy rendkívüli ülést vagy az érintettek a következő tanácskozáson tesznek eleget e kötelezettségüknek. Mivel bizottságonként csak egy-egy főről van szó, a bizottságok első ülésükön nélkülük is határozatképesek lesznek – tette hozzá jegyzőnk.

Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat jelenleg a képviselő-testület gyakorolja. A következőkben tárgyalt előterjesztés által kapott Csorbai Ferenc polgármester  felhatalmazást – többek között -  arra, hogy adásvételi szerződéseket kössön a Déli Lakóparkban található telkekkel kapcsolatban,  az úgynevezett „szigeti horgásztanyák” értékesítésével összefüggésben, illetve az előterjesztésben kifejtett, egyedi esetekben. Felhatalmazást kapott továbbá a város első embere a különböző lejárt jogok törlésével kapcsolatos igazolások kiadására, valamint az ingatlan-nyilvántartásbeli ranghelycserékkel kapcsolatos döntések meghozatalához is.

Mint ismert, az idei költségvetési rendelet bérelőirányzatát e megjegyzéssel fogadták el: „A 2019. évi pénzügyi terv is úgy került összeállításra, hogy kéthavi plusz juttatásnak megfelelő bérelőirányzat került megtervezésre és tartalékba helyezve”. Dr. Kovács Mirella ennek szellemében készítette el a jutalmak kifizetéséről szóló előterjesztését. Az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók plusz egyhavi fizetésének megfelelő jutalom mellett – a törvény szerint – Csorbai Ferencet is megilletné egy havi plusz fizetés, ám ő rögtön jelezte: jótékony célokra ajánlja fel ezt az összeget. Bejelentésére Dr. Csizmadia Csaba meglehetősen élesen reagált:

Polgármester úr, Ön olyan pénzt ajánl fel másoknak, ami nincs. Normális esetben egyhavi munka után aligha „járna” egyhavi jutalom, úgy pláne nem, hogy Ön egy joghézag folytán lett polgármester. Érdemi munkavégzésről az Ön esetében a legkevésbé sem beszélhetünk – mondta képviselőnk.
Az állítást vitatta Csorbai Ferenc, mondván, munkanapjai reggel 8-tól este 8-ig tartanak, s az elmúlt négy hétben nem keveset dolgozott polgármesterként, ennek során jónéhány emberrel tárgyalt is a várost érintő ügyekben. Hozzátette: az egy hónap valóban nem hosszú idő, éppen azért mondott le a számára megítélt jutalomról mások javára. E gesztust végül mégsem gyakorolhatta, ugyanis képviselői javaslatra a jutalmazására vonatkozó rész nem került bele a határozati javaslatba. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-07-18 - 2020-07-18
Július 18-án: ismét kézműves vásár!
2020-10-12 - 2020-10-12
Filmslágerekkel indul a színházi ősz

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!