Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.1-2015-BA1-2016-00002

Pályázat címe: Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

Projekt összköltsége: bruttó 918.164.622 Ft

Támogatás összege: bruttó 907.436.535 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.06.30.

Támogatási szerződés aláírásának a dátuma: 2017.09.13.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2020.09.13.

 

Mohács Város Önkormányzata a tervezett beruházással a városközpontban, frekventált Duna parti területen elhelyezkedő barnamezős terület rehabilitációját kívánja megvalósítani. A projekt közvetlen célja, hogy a leromlott, használaton kívüli selyemgyári épületegyüttes és közvetlen környezete rehabilitációja megvalósuljon, továbbá olyan új funkciók kerüljenek kialakításra, melyek a helyi lakosok számára új közösségi, kulturális és aktív szabadidős, rekreációs szolgáltatásokat nyújtanak. A fejlesztés a helyi és a környező települések lakosai illetve a turisták számára egyaránt értéket közvetítenek, gazdaságélénkítő hatást fejt ki, indirekt módon támogatják a vállalkozásokat.

A projektben a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

•    A műemléki védelem alatt álló épületek eredeti formájukban kerülnek megtartásra és felújításra, a későbbi bővítmények elbontásra kerülnek; kivétel a gubóraktárhoz kapcsolódó földszintes nyaktag és a Tímár utcai magastetős épületrész;
•    A Selyemgyári főépület alkalmi rendezvények házaként kerül hasznosításra: az emeleti nagy térben 400 fő befogadására alkalmas, kulturális események, konferenciák, esküvők, bálok megtartására alkalmas rendezvényterem kerül kialakításra, amelyhez a földszinten és az emelet további részein kiszolgáló helyiségek kapcsolódnak
•    A főépület földszintjén a Duna és az udvar felől egyaránt elérhető iroda- és üzlethelyiségek kerülnek kialakításra;
•    A Selyemgyári főépület udvari bejáratai előtt színpadként is használható előlépcsők, a színpadot kiszolgáló alkalmi előadók öltözője, valamint az akadálymentes megközelítést biztosító rámpák készülnek;
•    A régmúlt iparát felidéző nosztalgikus környezetbe telepítjük be a mai kor modern tudományát: az informatika, a programozás és a robotok világát hozzuk itt létre, megteremtve a kapcsolatot múlt és jövő között. A fiatalok számára az eredetileg gubóraktár épületben Technológiai és Innovációs Központ, valamint gyermek játszóház kerül kialakításra. A mai kor infokommunikációs elvárásainak megfelelően az egész fejlesztési területen elérhető ingyenes WIFI hálózatot és térfigyelő kamerarendszert építünk ki.
•    Az elbontott épületek helyén kialakuló szabad területeken zöld felületek, különböző funkciójú közparkok, egységesen burkolt felületek létesülnek utcabútorokkal, köz- és díszvilágítással, köztéri műalkotásokkal;
•    A Selyemgyár udvarának északi részén zöldfelületekkel tagolt, de szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas szabadidőpark lesz;
•    A déli udvarrészen a gyerekek számára játszótér és felnőttek számára senior játszótér létesül;
•    Kerékpártárolók több helyen is elhelyezésre kerülnek.